Mengsilo

Technische informatie

 

Mengsilo's zijn grotere silos die uitgerust zijn met een meng of homogeniseer-unit. Ofwel maken ze gebruik van een

vertikale mengschroef (met of zonder cylinder afhankelijk van de toepassing), dit zoals afgebeeld. Ofwel maken ze gebruik

van een statische mengcylinder waarbij de grondstof op diverse hoogtes wordt afgetapt om hierdoor een menging van

meerdere batches mogelijk te maken, dit zonder bijkomend energieverbuik.